StageHive – Felhasználási feltételek

Ez a dokumentum meghatározza a StageHive Kft. (székhelye: 6724 Szeged, Ipoly sor 4. B. ép.; cégjegyzékszám: 06-09-025348; adószám: 26126678-2-06; tel. +36-30-4630725; e-mail: stagehive@stagehive.eu; képviseli: Cortés Tuna Sebastian Gábor ügyvezető; üzemeltető: https://integrity.hu; kezelő: ID-PENTACOM Marketing Tanácsadó és Internet Fejlesztő Kft., (székhely: 1063. Budapest, Anker köz 2-4.; e-mail: info@pentacom.hu) („StageHive”, „Mi”) által a / weboldalon („Weboldal”) illetve StageHive applikáción („Applikáció”) nyújtott szolgáltatások használatának általános feltételeit („Felhasználási feltételek”).

Jelen Felhasználási feltételek elfogadásával a StageHive által a Weboldalon és/vagy Applikáción nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személy („Felhasználó”) elfogadja ezen Felhasználási feltételek rendelkezéseit, és megállapodást köt a StageHive-val.

A Felhasználási feltételek szerint megkötött megállapodás lehet fogyasztói megállapodás ("B2C-megállapodás") vagy üzleti megállapodás ("B2B-megállapodás"). A megállapodás jellege attól függ, hogy a felhasználó fogyasztóként vagy szakemberként köt-e megállapodást. A jelen Felhasználási feltételek 1. Melléklete csak a fogyasztóként jogosult felhasználókra vonatkozik.

A Felhasználó személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdésekre külön Adatvédelmi nyilatkozat tér ki. Az Adatvédelmi nyilatkozat elérhető a Weboldalon és/vagy az Applikációban.

1. Szolgáltatások

A Weboldal és az Applikáció célja online közösségi média platform, illetve közösségi finanszírozási szolgáltatások („Szolgáltatások”) biztosítása a Weboldalon és az Applikáción keresztül előadó-művészeti szakember Felhasználóknak és nem-művészeti Felhasználóknak. A Szolgáltatások a következő funkciókat foglalják magukba:

  • Profilok feltöltése és böngészése,
  • közösségi média platform előadó-művészeti szakemberek és az előadó-művészeti világ iránt érdeklődők számára,
  • Pályázati oldal a 2020/2021 évadban megvalósuló produkciók támogatására
  • projektmegosztó platform, amelyen a Felhasználók megoszthatják előadó-művészeti vagy előadó-művészettel kapcsolatos projektjeiket annak érdekében, hogy azokhoz munkatársakat és partnereket találjanak; ill.
  • közösségi finanszírozási platform, amelyen keresztül a Felhasználók adományokat gyűjthetnek és/vagy biztosíthatnak saját/mások előadó-művészeti vagy előadó-művészettel kapcsolatos projektjeikre/projektjeire, a közösségi finanszírozás elvei alapján.

2. A Szolgáltatások használata látogatóként, regisztráció nélkül

Regisztráció nélkül a Felhasználó a Szolgáltatások korlátozott számú elemeit veheti igénybe. A Felhasználó regisztráció nélkül látogathatják és böngészheti a Weboldalt, kivéve a közösségi média platformhoz és a projektmegosztó platformhoz való, korlátlan hozzáférést. A Felhasználó regisztráció nélkül böngészhet a közösségi finanszírozási kampányok között, és adományokat küldhet előadó-művészeti vagy előadó-művészettel kapcsolatos projektekre a közösségi finanszírozási platformon keresztül. Minden más szolgáltatás hozzáférése regisztrációhoz kötött.

3. A Szolgáltatások használata regisztrált felhasználóként

A StageHive által a Weboldalon és az Applikációban nyújtott bizonyos Szolgáltatások igénybevétele előzetes regisztrációhoz kötött, beleértve a közösségi média platformhoz, és a projektmegosztási platformhoz való korlátlan hozzáférés. A Weboldalon, illetve Applikáción való regisztrációhoz a Felhasználónak klikkelnie kell a „Regisztráció” gombra, valamint meg kell adnia egy felhasználónevet, egy e-mail címet, és egy jelszót. A regisztráció befejezéséhez a Felhasználónak gondosan el kell olvasnia a Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot, majd ezek elfogadását a megfelelő jelölőnégyzetre kell klikkelnie. A Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a Felhasználó kifejezi egyértelmű szándékát arra, hogy a StageHive-val megállapodást kössön, és egyértelmű hozzájárulását adja személyes adatainak a StageHive által történő kezeléséhez, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint. Amennyiben a StageHive a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-maillel visszaigazolja a regisztrációt, a visszaigazolás megállapodást hoz létre a StageHive és a Felhasználó között. A Felhasználó és a StageHive között létrejött megállapodás értelmében a Felhasználó köteles a Felhasználási feltételeknek megfelelően használni a Szolgáltatásokat, meg kell fizetnie egyes díjköteles Szolgáltatások díját, és a StageHive köteles jelen Felhasználási feltételek alapján ezeket a Szolgáltatásokat biztosítani. A StageHive-ra történt regisztráció visszaigazolásával a Felhasználó hozzáférést kap fiókjához, és jogosult a fiókja részeként létrehozni profilját. A profil létrehozása nélkül a regisztráció csak korlátozott hozzáférést biztosít a Szolgáltatásokhoz.

A Felhasználó jogosult bármikor módosítani bármilyen adatot vagy információt, amelyet a regisztráció és a profilalkotás során megadott, a Profil szerkesztése funkció segítségével. A Felhasználó jogosult bármikor törölni fiókját és profilját a fent megjelölt e-mail-címre küldött e-mail segítségével.

A fiókhoz tartozó jelszó védelme a Felhasználó felelőssége. Abban az esetben, ha a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszava illetéktelen személy birtokába jutott, azonnal jelszót kell változtatnia. Amennyiben feltételezhető, hogy jogosulatlan személy használta a jelszót, késedelem nélkül értesítenie kell a StageHive-ot.

A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során megadott minden adat valós és teljes, és hogy a regisztráció időpontjában betöltötték nagykorúságukat vagy a regisztráció szülői, illetve a törvényes képviselő jóváhagyásával történt. A Felhasználó arra vonatkozóan is biztosítékot nyújt, hogy a regisztráció során megadott, illetve a profilban megtalálható minden adat, információ, jelentés, közzététel és hivatkozás valós.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy nem használhatnak álnevet, művésznevet vagy hamis nevet a regisztráció során. Amennyiben egy felhasználó művésznéven ismert, azt természetesen használhatja a profiljában. A csoportok (társulatok) és intézmények szintén a megfelelő nevet (cégnevet) használhatják.

Minden Felhasználó egyszer regisztrálhat. Ugyanakkor a társulatok/intézmények tagjai regisztrálhatnak csoportként és egyénként egyaránt.

4. Díjköteles szolgáltatások

A COVID-19 járvány nyomán kialakult helyzetre való tekintettel a StageHive Kft. szolgáltatásait korlátlanul és ingyenesen bocsátja a felhasználók rendelkezésére, az egészségügyi veszélyhelyzet  fennállásának időtartamára. Az alábbiak, valamint jelen Felhasználási feltételek 4. pontjában foglaltak a veszélyhelyzeti időszakon kívül eső működésre vonatkoznak.

A Felhasználó bizonyos Szolgáltatásokat éves/havi díj fejében veheti igénybe, a Weboldalon / Applikációban található Pro, Deluxe, illetve Intézményi csomagok szerint

A Felhasználó díjfizetésen alapuló szolgáltatásokra vonatkozó megrendelését a Weboldalon és az Alkalmazáson keresztül helyezheti el. A Felhasználónak követnie kell a Weboldalon, illetve Applikáción található instrukciókat, illetve meg kell adnia a szükséges információt. A vásárlói megrendelés elhelyezését megelőzően a Felhasználónak át kell tekintenie az összes megrendelésre vonatkozó információt a megrendelés összefoglaló oldalán. A Felhasználó megváltoztathatja a vásárlási megrendelését az információs oldalra történő visszalépéssel. A Felhasználónak el kell olvasnia a Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot, majd a dokumentumoknak a regisztráció során történő jóváhagyásával el kell fogadnia ezek kötelező érvényét. Ha a StageHive a vásárlási megbízás elhelyezésekor a felhasználó által megadott e-mail címen megerősíti a megrendelést, akkor a visszaigazolás a vásárlási megbízás elfogadásának minősül, és a Felhasználó és a StageHive között megállapodás jön létre. A vásárlási megbízás elhelyezésétől számított negyvennyolc (48) órán belül a felhasználót a megrendelés köti.

Abban az esetben, ha a Felhasználó hibát észlel a visszaigazoló e-mailben, a hibát azonnal jeleznie kell a StageHive felé.

A Weboldalon, illetve az Applikációban feltüntetett díjak bruttó összegek, amelyek tartalmazzák az ÁFÁt és más adókat. A díj fedezi a Szolgáltatások teljes árát az előfizetés teljes idejére.

A Felhasználó által elfogadott díjak az előfizetési időszak alatt nem változhatnak. Amennyiben, ha az előfizetés lejártával változnak, a StageHive köteles értesíteni a Felhasználót a díj változásáról, és az előfizetés csak abban az esetben újítható meg, ha a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adta az előfizetés megváltozott díjakkal történő megújításához.

A Felhasználó hitel- vagy bankkártyával (MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, vagy American Express) fizetheti meg a díjat az OTP Bank Nyrt. által működtetett rendszeren keresztül. A fizetést lehetővé tevő rendszert teljes mértékben az OTP Bank Nyrt. működteti és tartja fent. A StageHive az OTP Bank Nyrt. által működtetett rendszer fizetési oldalán található információkhoz nem fér hozzá. A fizetés biztonságos SSL (Secure Socket Layer) fizetési modulon keresztül történik. A számlát csak elektronikusan, e-mailben küldjük el a Felhasználónak.

A StageHive a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést csak a megvásárolt Szolgáltatások díjának beérkezését követően biztosítja.

Az előfizetés lejártakor, amennyiben a Felhasználó nem újítja meg előfizetését, automatikusan az ingyenes Basic csomagba kerül; intézmények esetében az előfizetés megújításáig a fiók ideiglenesen zárolódik. A Basic csomagon felüli kampányok automatikusan törlésre kerülnek.

5. A közösségi finanszírozási platform használatának speciális szabályai

A Felhasználó adományokat küldhet/gyűjthet a közösségi finanszírozási platformon keresztül. A közösségi finanszírozási kampányokra történő adományok küldése regisztráció nélkül is történhet.

A StageHive nem vesz részt semmilyen megállapodásban, amely a közösségi finanszírozási platformot használó adományozók és az adománygyűjtők között jön létre. A StageHive csak a közösségi finanszírozási platformot biztosítja, amely segítségével az adományozók és az adománygyűjtők megállapodást köthetnek egymással. A StageHive semmilyen körülmények között nem lép fel közvetítőként az adományozók és az adománygyűjtők között.

A StageHive nem végez pénzügyi szolgáltatásokat (pl. betétgyűjtés, vagy más, a nyilvánosságtól kapott visszatéríthető támogatások gyűjtése, pénzátviteli szolgáltatások, biztonsági letéti szolgáltatások, pénzfeldolgozási tevékenységek, stb.) vagy befektetési szolgáltatásokat (pl. befektetési tanácsadást vagy más befektetési vagy kiegészítő szolgáltatást).

Közösségi finanszírozási kampány feltöltésére a díjköteles Szolgáltatásokra előfizetett Felhasználók jogosultak.

Közösségi finanszírozási kampány indításához a Felhasználónak meg kell adnia a Kampányoldalon található szükséges információkat.

Közösségi finanszírozási kampány támogatásához a Felhasználónak meg kell adnia a szükséges, fizetéssel kapcsolatos információkat.

Közösségi finanszírozási kampány indításához a Felhasználónak meg kell jelölnie a Weboldalon és Applikáción meghatározott kampányidőszak alatt összegyűjteni kívánt pontos összeget. A Felhasználók által biztosított támogatás ezen időszak letelte után kerül átutalásra a Felhasználók bankszámlájáról, abban az esetben, ha a kampány elérte a célösszeget. Amennyiben a kampányidőszak végéig a kampányra érkezett támogatás összege nem éri el a célösszeget, nem történik semmilyen átutalás. A közösségi finanszírozási platformon indított kampányok sikeressége az azokat feltöltő Felhasználó kizárólagos felelőssége. A StageHive semmilyen garanciát nem vállal arra vonatkozóan, hogy a kampányok elérik a célösszegüket.

A közösségi platform működtetéséhez a StageHive minden sikeres kampány által összegyűjtött teljes összegből 10%-ot von le, amelyből többek között a mentor működését, a banki tranzakciókat, és egyéb költségeket fedezi.

A sikeres kampány lezárulta után a kampányt feltöltő Felhasználónak a Weboldalon és/vagy az Applikáción létre kell hoznia egy Beszámolót. Amennyiben a Felhasználó nem teljesíti ezt a feltételt, a StageHive blokkolhatja a közösségi finanszírozási platformon történő további kampányok feltöltésétől.

A Felhasználó a kampányidőszak vége előtt lemondhatja a kampányt, amely esetben minden addig beküldött támogatást visszautalunk a kampányt támogató Felhasználóknak.

Felhasználó jelen Felhasználási feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a StageHive közösségi finanszírozási platformján összegyűjtött támogatás részére bevételnek minősül, és amely után lakóhelyének a helyi adózás szabályainak megfelelően, a kötelező adókat és járulékokat köteles saját maga önbevallással bevallani és megfizetni.

A közösségi finanszírozási felületre feltöltött kampányoldal a feltöltést követően a mentorhoz kerül, aki minőségi és tartalmi ellenőrzést hajt végre, szükség esetén felveszi e-mailben a kapcsolatot a feltöltővel és tájékoztatja az esetleges hiányosságokról és fenntartásokról. Amennyiben arra alkalmasnak ítéli, a mentor élesíti a kampányt, amely ezt követően publikussá válik a Weboldalon és az Applikációban.

5.b. Van élet a szobafogság után – készülj a következő évadra! StageHive VIDEÓPÁLYÁZAT

A StageHive Kft. 800 000 (nyolcszázezer) Forint összdíjazású pályázatot ír ki a 2020/2021 évadban megvalósuló előadó-művészeti projektre.

A megvalósítani kívánt projektről, a projekt minden egyes résztvevőjének megjelölésével, maximum 5 perc hosszúságú, a projektet kreatív és szórakoztató formában bemutató videót, valamint rövid leírást a StageHive weboldal/applikáció erre szolgáló felületére kell feltölteni.
A pályázaton indulók közül két videó kerül kiválasztásra: 
500 000 (ötszázezer) Forint díjazásban részesül a felületen leadott, legtöbb közönségszavazatot elérő videó; valamint 300 000 (háromszázezer) Forint díjazásban részesül a szakmai zsűri által kiválasztott, legjobb videó.

Pályázók köre
A pályázaton részt vehet minden, a magyar (magyarországi vagy határon túli) előadó-művészeti szférában dolgozó, azzal kapcsolatos tevékenységet végző, a 18. életévét betöltött, a StageHive-on aktív profillal rendelkező előadó, alkotó, technikai vagy produkciós szakember, valamint az előadó-művészet területén működő intézmény, társulat, zenekar, egyesület, befogadótér, produkciós- és/vagy fesztiválszervező iroda, kulturális szervezet, stb.

Részvételi feltételek
Pályázni a StageHive weboldalra/applikációra PÁLYÁZAT menüpontjára feltöltött, pályázatonként 1 db.  videóval lehet, amelyben a pályázó  megvalósítani tervezett előadó-művészeti projektet. A videó időtartama maximum 5 perc.
A videó feltöltésére a videó YouTube-linkjének a StageHive megfelelő pontján történő beágyazásával van lehetőség.
Ugyanitt a projekt maximum 1500 karakter terjedelmű leírását is fel kell tölteni. 
A bemutatott projekt minden egyes szereplőjének, alkotójának és résztvevőjének aktív profillal kell rendelkeznie a StageHive-on; minden egyes résztvevőt az erre szolgáló feltöltési felület „Résztvevők” - mezőjében fel kell tüntetni. 
A pályázatban való részvétel ingyenes; egy pályázó egy pályázatot tölthet fel, de résztvevőként szerepelhet más pályázók projektjeiben is. 
A pályázó felelősséget vállal a pályázatban (videóban, illetve leírásban) szereplő adatok valódiságáért, továbbá köteles az adatait aktualizálni, ha bármely adat tekintetében változás következik be. Amennyiben a feltöltött pályázó hamis vagy hiányos adatokat ad meg, a StageHive Kft. a jelentkezést értesítés nélkül törölheti. A pályázó által megadott adatok hiányosságaiért vagy pontatlanságaiért (pl. névelírás, címelírás, számlaszám elírás), és az ebből adódó problémákért (e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a StageHive Kft. felelősséget nem vállal.

Kizárólag saját, egyéni produkcióval lehet pályázni. A videóhoz kizárólag jogtiszta zenei, illetve képi anyag, valamint szöveg használható fel; a videó nem tartalmazhat sem részben, sem egészben átmásolt, jogsértő elemeket. A nem jogtiszta videó feltöltése a pályázó automatikus kizárását eredményezi.
A StageHive Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy a StageHive Felhasználási feltételeiben feltüntetett alapelveknek ellentmondó, sértő, rágalmazó, obszcén, bántó, diszkriminatív vagy rasszista tartalmat bemutató videókat eltávolítsa a StageHive felületéről.
A pályázó feltöltheti a videót az általa használt közösségi platformokra (YouTube, Facebook, Instagram, stb.), minden esetben a „[videó címe] - StageHive videópályázat” cím feltüntetésével. 
A pályázó a videó feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a StageHive a feltöltött videót saját célú reklám- és marketingtevékenységéhez részben vagy egészben, időbeli korlátozás nélkül, szabadon felhasználhassa.
A videó feltöltésével és a pályázat publikálásával a pályázó elfogadja a StageHive Adatvédelmi nyilatkozatát és Felhasználási feltételeit.

A projektet bemutató videó feltöltésére szolgáló felület 2020. május 4-én, hétfőn válik hozzáférhetővé; a videók feltöltésére a pályázat teljes ideje alatt folyamatosan van lehetőség. 
Pályázatok publikálása, közönségszavazás kezdete: 2020. május 18. hétfő. 
A közönségszavazás lezárása: 2020. június 1. hétfő éjfél. 
Eredményhirdetés: 2020. június 2. kedd.

A feltöltött videók rangsorolása a felületen történő közönségszavazás útján történik. Egy IP-címről egy videóra egy szavazat adható le. A videókra leadott szavazatok megjelennek a videót bemutató projekt-oldalon.

További egy pályázatot a felkért szakmai zsűri döntése alapján díjazunk. 

A pályázatra érkező videók közül a közönségszavazás útján kiválasztásra kerülő videó 500 000 Ft, míg a szakmai zsűri által kiválasztott legjobb videó 300 000 Ft egyszeri díjazásban részesül; mindkét esetben a díj teljes összegét a videóban bemutatott projekt megvalósítására kell fordítani.
A győztes videó feltöltőjével a StageHive Kft. támogatási szerződést köt, amely rögzíti a díj felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit. 
A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel, úgy mint: résztvevők munkadíja, a produkcióval kapcsolatos dologi költségek (kellék, díszlet, kotta, stb.), jogdíjak, terembérlet, produkciós költségek, stb. A támogatás felhasználását minden esetben számlával kell igazolni. 
 

6. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó köteles helyes és valós adatokat megadni a regisztráció során, valamint a profiljaikban és a fiókjaikban. A Felhasználók nem használhatnak hamis személyazonosságot vagy álnevet. Művésznevet abban az esetben használhat, amennyiben a Felhasználó ezen a néven ismert a nyilvánosság számára.

Kifejezetten tilos sértő, rágalmazó, obszcén, bántó, diszkriminatív vagy rasszista tartalom terjesztése vagy ilyen típusú kommunikáció használata. Tilos továbbá pornográf, erőszakot dicsőítő, illetve ifjúságvédelmi vagy más törvényekbe ütköző tartalom (különös tekintettel a büntetőjogi törvényekre) használata, terjesztése, hirdetése vagy felkínálása.

A Felhasználóknak tilos más Felhasználókat indokolatlanul zavarni kéretlen vagy jóvá nem hagyott reklám- vagy promóciós anyagokkal, levélszeméttel, levéllánccal, piramis-rendszerekkel vagy hasonló tételekkel, továbbá tilos ilyen típusú tartalmak küldése.

Tilos a Felhasználóknak más Felhasználók profilját használni, jogtalanul hozzáférést szerezni mások profiljához, vagy megkísérelni mások profiljához való, jogtalan hozzáférés megszerzését.

A Felhasználóknak tartózkodniuk kell bármilyen törvény megsértésétől.

A Felhasználóknak tartózkodniuk kell bármilyen olyan cselekmény elkövetésétől, amely kárt okozhat a Weboldalban vagy az Applikációban, vagy negatívan befolyásolhatja azok működését. Többek között tilos szoftvervírusok, férgek, kémprogramok vagy más, hasonló fájlok, illetve programok feltöltése, e-mailben való elküldése, használata vagy felkínálása.

A Felhasználók jogosultak hozzáférni az általuk bevitt és kezelt személyes adatokhoz, a Felhasználási feltételek rendelkezéseinek megfelelően megváltoztatni vagy törölni azokat, törölni fiókjukat és profiljukat, illetve a StageHive-val való szerződéses viszonyukat megszüntetni.

Az egymással folytatott kommunikáció és interakció felelősségét a Felhasználók viselik. Ugyanakkor, kivételes esetekben (pl. zaklatással kapcsolatos panaszokat követően), a StageHive szabadon korlátozhatja vagy megakadályozhatja az egyéni Felhasználók közötti kommunikációt, ha ez technikailag megoldható.

7. Felelősség

A StageHive nem tehető felelőssé olyan esetekben, amelyekben a kötelezettségei teljesítésének elmaradása a StageHive hatókörén kívül eső, előre nem látható vis maior eseménynek tulajdonítható.

A StageHive nem kínál semmilyen garanciát vagy biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a Weboldal és/vagy az Applikáció, illetve a fiókok és profilok fennakadás nélkül és hibamentesen elérhetőek. A Weboldalon vagy az Applikációban lévő adatok vagy információk felhasználásából, egy megszakításból, az adatok és információk funkcionális hibáiból vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért való felelősséget - annak okától függetlenül - az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárt. A StageHive nem vállal felelősséget az internet használatából, különösen a szolgáltatás megszakításából, hackeléséből vagy behatolásból, illetve számítógépes vírusok jelenlétéből eredő károkért.

Abban az esetben, ha a Felhasználók között megállapodás jön létre, a StageHive nem minősül ezen megállapodásokban résztvevő félnek, és ebből a szempontból nem válik szerződéses partnerré. Az egymás között létrejövő megállapodásokban az érintett Felhasználók maguk felelősek a megállapodások tartalmáért, teljesítéséért és végrehajtásáért. A StageHive nem fogad el semmilyen felelősséget a Felhasználók között létrejött megállapodásokért vagy azokkal kapcsolatos kötelességek megszegéséért. A StageHive nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a Felhasználók között nem jönne létre megállapodás a kapcsolatfelvételt követően.

A StageHive sem technikailag, sem ténylegesen nem tudja megállapítani, hogy a platformra felregisztrált Felhasználó ténylegesen az a személy, akinek állítja magát. A StageHive nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát a Felhasználók tényleges személyazonosságáért. A StageHive-nak nincs semmilyen kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy ellenőrizze a Felhasználók tevékenységét a Weboldalon / Applikáción, vagy bármilyen, általuk tett kijelentést, ezért a StageHive nem vállal semmilyen felelősséget személyazonosság-lopásért, személyazonossággal való visszaélésért, vagy bármilyen, ebből eredő kárért.

A StageHive nem ellenőrzi a Weboldal / Applikáció platformjain vagy a profilokban megjelenő adatok, információ vagy tartalom pontosságát, teljességét, valódiságát vagy jogszerűségét. Ennek eredményeképpen a StageHive kizár mindennemű felelősséget a Felhasználók által biztosított adatokért, információért és tartalomért. A StageHive nem vállal semmilyen felelősséget a Felhasználóknak a szerzői jogok megsértésével okozott kárért. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a Felhasználók által megadott linkekért, vagy a hivatkozásokhoz tartozó, külső weboldalakért és azok tartalmáért.

A StageHive nem vállal felelősséget a Felhasználók által szolgáltatott önkéntes vagy kötelező adatokkal történt visszaélésekért, illetve ha azokat más Felhasználó vagy harmadik fél jogtalanul használja vagy továbbítja.

A StageHive semmilyen felelősséget nem vállal linkelt webhelyek tartalmáért abban az esetben sem, ha a StageHive által megadott hivatkozások és/vagy linkek másik/harmadik fél internetes oldalaira irányítanak; annak ellenére sem, hogy a hivatkozás beszúrását gondos ellenőrzés előzi meg. Ez vonatkozik A StageHive-ra hivatkozó, más weboldalakra is. A kapcsolt oldalak tartalmáért kizárólag azok üzemeltetői felelősek.

A Felhasználó köteles kártalanítani a StageHive-ot minden olyan követelésért, amelyet más Felhasználók, harmadik felek vagy kormányzati szervek a StageHive felé támasztanak, amennyiben azok a Felhasználónak más Felhasználók jogainak megsértése miatt, vagy a Felhasználási feltételekben foglalt rendelkezések és kötelezettségek a Felhasználó által történt megsértése miatt keletkeztek. A Felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a StageHive-ot, és biztosítja sértetlenségét a fent felsorolt, harmadik féltől származó követelésekkel kapcsolatban. A Felhasználó továbbá kötelessége megtéríteni a harmadik feleknek, kormányzati szerveknek vagy más Felhasználóknak a StageHive ellen a Felhasználó jogainak megsértése vagy a jelen Felhasználási feltételekben foglalt rendelkezések és követelések megsértése miatt indított eljárásai miatt, a vád megtétele, vagy a jogszerű vizsgálat kezdeményezése okán felmerült költségeket (pl. méltányos jogi költségek) és veszteségeket.

Amennyiben megállapítható a StageHive felelőssége bármilyen közvetlen kárért, a StageHive a Szolgáltatásokért a Felhasználó által ténylegesen megfizetett éves díj összegére korlátozza anyagi felelősségét. A StageHive a következményes és közvetett károkért (például nyereségvesztés) való felelősségét az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja.

8. Szellemi tulajdon

Minden, a Szolgáltatásokkal, a Weboldallal és az Apllikációval kapcsolatos információ, megoldás, koncepció, módszer és használati útmutató, valamint a Szolgáltatások, a Weboldal és az Applikáció alapjául szolgáló szoftver a StageHive kizárólagos tulajdona („StageHive szellemi tulajdon”). A regisztráció megerősítésével a StageHive nem kizárólagos, nem átruházható, nem továbbadható, visszavonható és korlátozott, a StageHive szellemi tulajdonára vonatkozó engedélyt biztosít a Felhasználónak a Szolgáltatások jelen Felhasználási feltételek szerinti használatához. Az engedély arra az időszakra korlátozódik, amíg a Felhasználó jelen Felhasználási feltételek szerint megfizeti a díjköteles szolgáltatások díját. Az engedély szigorúan a StageHive szellemi tulajdonának a Szolgáltatások jogszerű, szükséges használatához korlátozódik. A Felhasználónak különösen tilos a Weboldal és az Applikáció másolása vagy módosítása, a Szolgáltatások, a Weboldal és az Applikáció alapjául szolgáló szoftver kódjának átírása vagy továbbfejlesztése. A Weboldal és az Applikáció által biztosított tartalmat tilos másolni, sokszorosítani, vagy más formában kereskedelmileg hasznosítani. Szintén tilos a Szolgáltatások, a Weboldal és az Applikáció alapjául szolgáló szoftver reprodukálása, megváltoztatása, terjesztése, eladása vagy bérbeadása.

A Felhasználó a StageHive-ot világszerte használható, nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, továbbadható, átruházható engedéllyel ruházza fel a szerzői, védjegy- és adatbázis-jogosultságok használatára vagy gyakorlására a Felhasználó által a Weboldalra vagy az Applikációra feltöltött bármely anyagra vonatkozóan. A Felhasználó a StageHive-ot felruházza az általa a Weboldalra és az Applikációra általa feltöltött bármely anyag szerkesztésére, megváltoztatására, formálására, kivonatolására, törlésére vagy fordítására vonatkozó engedéllyel.

A Felhasználónak tilos feltöltenie bármilyen szerzői jog által védett anyagot, vagy olyan anyagot, amely egy harmadik fél szellemi tulajdonát képezi, kivéve, ha az anyag jogos tulajdonosának engedélyével rendelkezik, vagy ha jogosult a fent említett anyagok közzétételére vagy a fent említett jogok gyakorlására. A Felhasználó kizárólagosan felelős minden általa a Weboldalra és az Applikációra feltöltött anyagért, és köteles a StageHive-ot kártalanítani bármilyen harmadik féltől származó, harmadik fél szellemi tulajdonának a Felhasználó által elkövetett megsértéséből fakadó követelés esetén.
Copyright © StageHive (2018-2019)

9. Időtartam és annak megszűnése

A díjköteles Szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás időtartama egy év vagy egy hónap, a Felhasználó választásának megfelelően. A nem díjköteles Szolgáltatásokra vonatkozó megállapodásra vonatkozó időtartam korlátlan.

A díjköteles Szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás felmondható indoklás nélkül bármelyik Fél által e-mailen keresztül egy 14 napos értesítési időszak betartásával. A nem díjköteles Szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás indoklás nélkül felmondható bármelyik Fél által e-mailen keresztül, értesítési időszak nélkül.

Amennyiben a megállapodást nem szüntetik meg az időszak letelte előtt, akkor a megállapodás időtartama automatikusan meghosszabbodik ugyanazzal az időtartammal.

Abban az esetben, ha a díjköteles Szolgáltatások előfizetési időszaka lejár, és a Felhasználó a lejárat dátuma előtt 15 nappal nem nyilvánítja ki, hogy megszünteti előfizetését, a díjköteles Szolgáltatásokra vonatkozó előfizetés automatikusan meghosszabbodik ugyanazzal az időszakkal.

Amennyiben a másik Fél lényegesen megsérti bármilyen kötelezettségét, a díjköteles Szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás indoklást tartalmazó e-mailen keresztül bármikor megszüntethető. A Felhasználónak a kötelességek lényeges megsértése magába foglalja különösen ha a Felhasználó nem tartja be a törvényi előírásokat, ha a Felhasználó megsérti szerződéses kötelezettségeit (különösen a Felhasználási feltételek 6. és 8. pontját), ha a Felhasználó a díjköteles Szolgáltatások díját több, mint 60 napig nem fizeti meg, illetve ha a Felhasználó kárt okoz egy vagy több más Felhasználónak.

Amennyiben felmerül a Felhasználó által elkövetett bármilyen kötelezettség megsértésének gyanúja, a StageHive, tekintet nélkül a megszűnés dátumára, a következő szankciókat vetheti ki: törölheti a Felhasználó által feltöltött vagy más Felhasználók számára elérhetővé tett tartalmat, és/vagy törölheti a Felhasználó teljes profilját, blokkolhatja a Felhasználót illetve a Weboldalhoz vagy az Applikációhoz való hozzáférést.

A megállapodásnak a StageHive által történő azonnali megszüntetésekor a Felhasználó nem követelheti az előre kifizetett díj megtérítését. Nem követelheti a díj megtérítését abban az esetben sem, ha a Felhasználó és/vagy egy fiók és/vagy egy profil jelen Felhasználási feltételek szerint letiltásra kerül. A StageHive nem köteles megtéríteni semmilyen előre fizetett díjat akkor sem, ha a Felhasználó szünteti meg a megállapodást (kivéve a Felhasználó által történő azonnali megszüntetést).

Amennyiben visszaélés történik egy profillal, vagy azt céljának nem megfelelően használják, a StageHive ideiglenesen vagy tartósan blokkolhatja a profilt vagy fiókot is.

Amennyiben a hozzáférés letiltásra kerül, a Felhasználó a megszüntetést követően nem rendelkezik hozzáféréssel az adatokhoz, és ettől az időponttól kezdve a profilhoz és/vagy a fiókhoz sem fér hozzá.

10. Vegyes rendelkezések

A StageHive fenntartja magának a jogot, hogy bármikor felülvizsgálja és / vagy módosítsa a jelen Felhasználási feltételeket. A Szolgáltatások további használatához szükséges a megváltozott Felhasználási feltételek elfogadása. A StageHive felszólítja a Felhasználót a megváltozott Felhasználási feltételek elfogadására vagy elutasítására, mielőtt a változtatások hatályba lépnének.

A jelen Felhasználási feltételek által létrejött megállapodás nyelve magyar.

A jelen Felhasználási feltételek szerint megkötött megállapodások nem tekintendők írásos megállapodásnak, és a StageHive nem rögzíti vagy archiválja azokat.

Jelen Felhasználási feltéteket a magyar jog szabályozza.

Jelen Felhasználási feltételek 2018. június 25-én lépnek érvénybe.

1. melléklet - A fogyasztókra vonatkozó specifikus szabályok (B2C-megállapodások)

Jelen 1. melléklet csak az ezen Felhasználási feltételek alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználókkal megkötött megállapodásokra vonatkozik. "Fogyasztó": a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1. Elállási jog

A Felhasználó jogosult a megállapodás megkötésének napjától számított 14 napig, indoklás nélkül elállni jelen Felhasználási feltételek alapján létrejött megállapodástól.

Az elállási/lemondási jog gyakorlásához a Felhasználónak tájékoztatnia kell a StageHive-ot arról a megállapodás visszavonásáról egy, a Felhasználási feltételekben feltüntetett címek valamelyikére küldött (pl. postai úton vagy e-mailben benyújtott), egyértelmű nyilatkozattal. A Felhasználó használhatja a jelen Felhasználási feltételekhez csatolt Elállási űrlap-mintát, de ez nem kötelező. Ha a felhasználó ezt az opciót használja, a StageHive minden késedelem nélkül közli az elállási nyilatkozat átvételét.

A visszavonási/lemondási határidő teljesítéséhez a Felhasználónak elegendő az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatát az elállási határidő lejárta előtt elküldenie.

Abban az esetben, ha a Felhasználó eláll jelen Felhasználási feltételek alapján létrejött megállapodástól, a StageHive megtéríti a Felhasználótól megkapott összes díjat késedelem nélkül és minden esetben legkésőbb az elállási szándékról való tájékoztatás beérkezésének napjától számított 14 napon belül. A StageHive a visszatérítéshez ugyanolyan fizetési módon végzi, mint amelyet a Felhasználó a kezdeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha a felhasználó kifejezetten másként rendelkezik; ettől függetlenül, a Felhasználó a visszatérítésből eredő semmilyen költséget nem visel.

Ha azonban a Felhasználó kifejezetten kéri a Szolgáltatások nyújtásának megkezdését a 14 napos elállási időszak lejártát megelőzően, és a Felhasználó elállási jogát gyakorolja, akkor a Felhasználónak a StageHive-nak a Szolgáltatásokért arányos díjat kell fizetnie.

A törvényes elállási jog nem vonatkozik a digitális tartalmak biztosítására vonatkozó olyan megállapodásra, amely nem tárgyi adathordozón történik, és az a fogyasztó előzetes beleegyezésével és az elállási jog elvesztésének elismerésével megkezdődött.

2. Garancia és jótállás

A StageHive korlátozott garanciát kínál. Kérjük, tekintse át a Felhasználási feltételek 7. pontját.

A Felhasználó saját belátása szerint érvényesítheti a következő jótállási igényeket: a Felhasználó kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az általa választott követelés végrehajthatatlan, vagy aránytalan többletköltséget eredményez a StageHive-nak más követelésekhez képest. Amennyiben a Felhasználó nem kért, vagy nem kérhetett javítást vagy cserét, igényelhet arányos kedvezményt, elvégezheti vagy elvégeztetheti a javításokat a StageHive terhére, vagy végső esetben elállhat a megállapodástól.

A Felhasználónak a hibás működést azonnal, de legkésőbb a hibás működés észlelését követően két hónapon belül jelentenie kell. A Felhasználó nem érvényesítheti jótállási igényét a megállapodás teljesítésétől számított két év letelte után.

A StageHive a Szolgáltatásokra semmilyen garanciát nem vállal.

3. A digitális tartalom működtetése, biztonsági intézkedések, szoftver és hardver kompatibilitás

A Weboldal, az Applikáció és a Szolgáltatások működését illetően kérjük tekintse át Felhasználási feltételek 1-6. pontjait.

A Weboldal és az Applikáció a Magyarországon aktuálisan használt verziószámú böngészőkkel, illetve Android és IOS legutolsó, illetve azt megelőző három verziósszámú operációs rendszerekkel kompatibilis.

A StageHive minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megóvja a Weboldalt és az Applikációt minden számítógépes támadástól, adatszivárgástól és biztonsági kockázattól.

4. Jogorvoslatok

A Felhasználó a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszát a Felhasználási feltételekben meghatározott e-mail címre és postacímre továbbíthatja a StageHive-nak. A StageHive a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül érdemben válaszol az írásbeli panaszokra. Amennyiben a StageHive a panaszt elutasítja, ezt indoklással kell ellátnia.

A Felhasználó a Budapesti Kereskedelmi Kamara egyeztető bizottságához is fordulhat (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99, Magyarország, http://bekelt.hu/). A Felhasználó peres eljárásban is érvényesítheti jogait.

Amennyiben további információkat szeretne az online vitarendezésről, kérjük, kövesse ezt a linket az Európai Bizottság honlapján: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Elállási űrlap-minta

(csak akkor töltse ki ezt a formanyomtatványt, ha élni kíván a megállapodástól való elállás jogával)

A StageHive Kft. (székhely: 6724 Szeged, Ipoly sor 4. B. ép.; cégjegyzék: 06-09-025348; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 26126678-2-06; e-mail: stagehive@stagehive.eu, képviseli: Cortés Tuna Sebastian Gábor ügyvezető) részére

Alulírott kijelentem, hogy elállok a következő szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodásomtól:

Megrendelés dátuma:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó címe:

Fogyasztó aláírása (csak abban az esetben, ha jelen űrlapot papíralapon nyújtja be):

Dátum:

Simplepay nyilatkozat

Elfogadom, hogy a StageHive Kft. (székhelye: 6724 Szeged, Ipoly sor 4. B. ép.) által a stagehive.eu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.