Impressum

StageHive Kft.

Siedziba: 1124. Budapest, Hungary, Pagony utca 32-34. B. ép. fszt. 1.

Kontakt: +36-30-4630725; [email protected]

NIP: 26126678-2-43

REGON: 01-09-303316

Firma zarejestrowana przez: Budapeszteński Rejestr Sądowy

Izba: Izba Handlowa w Budapeszcie

Dostawca usług hostingowych:
ID-PENTACOM Marketing Tanácsadó és Internet Fejlesztő Kft.
(siedziba: 1116. Budapest, Sztregova utca 22-28. 1. em. 5.; e-mail: [email protected])